ET FUNKTIONSRIGT LEASINGSYSTEM

UDVIKLET TIL AT HÅNDTERE ALLE ASPEKTER AF LEASING


ALLE FUNKTIONER DU HAR BRUG FOR SAMLET ET STED

Enkel og elegant kontrol
over hele din leasingforretning

Udviklet af eksperter til eksperter

Optimeret aftalestyring

LENEO giver dig et detaljeret overblik over hver enkelt kundes engagement og historik. Det gør det nemt og overskueligt at levere den rigtige service, ændre aftaler, lave nye tilbud og i det hele taget sikre, at alt kører efter bogen.

Automatiseret arbejdsgange

LENEOs automatisering af leasing-processen reducerer det manuelle arbejde, og gør det nemt og intuitivt at håndtere aftaler. Tilbud og leasingaftaler genereres med få klik ud fra jeres allerede indtastede parametre.

Sikker processtyring

LENEO sikrer en enkel og ensartet arbejdsgang også selvom flere brugere eller teams er involveret. Den høje grad af gennemsigtighed og systemets log-funktion gør det let at få et indblik i aftalehistorik og følge alle transaktioner.

En let tilgængelig online løsning

LENEO er et cloudbaseret leasingsystem, hvilket betyder, at du kan tilgå systemet overalt, uden at skulle bekymre dig om backup og opdateringer. Det øger sikkerheden og mindsker risiko for fejl.

Leasing processen

LENEO giver elegant og let kontrol over hele leasingprocessen fra oprettelse af tilbud over indgåelse af aftale til vedligeholdelse af etablerede kunder og aftaler

Oprettelse af tilbud

I LENEO styrer du alle dele af tilbudsgivningen fra start til slut. Kundedata hentes via CVR- og CPR-registret, og selve tilbuddet beregnes på baggrund af leasingtype, pris og andre parametre vedrørende den konkrete leasingsituation. Når de forskellige parametre er angivet samles det hele automatisk til et tilbud.

Oprettelse af aftale

Når tilbuddet skal formes til en aftale/kontrakt, sker det automatisk ud fra de indtastede informationer under tilbudsoprettelse. Aftale/Kontraktbehandlingen følger en fast procedure, der sikrer at alle krav opfyldes og alt underskrives, som det skal. Det videre forløb fra erhvervelse og levering af aktiver frem til udsendelse af første faktura følger en enkel struktur, der er let at overskue.

Administrering af aftaler og kunder

LENEO sørger for nem administrering af aftaler og kunder. Du får overblik til hurtigt at gennemskue kundeengagementer og status for aftaler. Samtidig sikrer det intuitive interface, at aftaler ukompliceret kan forlænges, afsluttes og indfries før tid. Ligesom du nemt kan foretage et debitorskifte. Generering af nye kontrakter sker med enkelte klik.

System opsætning

I LENEO er det helt enkelt at administrere alle de indstillinger, som din leasingproces bygger på

Produktopsætning

LENEOs indstillingsmodul giver dig et værktøj til at administrere alle de faste tal og prisparametre for virksomhedens leasing. Her er det ingen sag at ændre rentesatser, afskrivningsmatricer og andre faste tal, som dine priser bygger på. Og det skal kun gøres et sted. Hvis du ønsker at differentiere mellem kunde- og produktgrupper, sker det her – med få klik.

Brugeropsætning

I systemets overskuelige brugeropsætning oprettes og håndteres de forskellige brugere af LENEO. Her er der også mulighed for at tildele særlige rettigheder til den enkelte brugerprofil.

Administration

I LENEOs administrationsmodul kan du styre de forretnings- og regnskabsrelaterede dele af din leasing

Dokumentpakke

LENEO giver mulighed for at tilføje din virksomheds egne leasing-dokumenter, som fx leasingbetingelser, erklæringer og godkendelser til platformen. Herved skabes en sammenhængende leasingproces, hvor alt sker helt enkelt via LENEO.

Fakturering

Med faktureringsdelen kan du med få klik generere og sende fakturaer. Der er helt enkelt at automatisere faktureringen af dine kunder. Systemet tilbyder også opsætning af aftaler til PBS, så en let og overskuelig fakturering er sikret.

Rapporter

Her findes en lang række standardrapporter, der giver overblik over virksomhedens leasingforretning. Med alt fra oversigt over aktiver, månedlige opgørelser over kunder og daglige salgstal er du konstant opdateret.

Gratis og nem implementering

Med LENEO er du sikret en nem opstart. Vi tager nemlig fuld ejerskab for implementeringen af LENEO i din virksomhed
Få en genvej til at styrke hele din virksomheds leasingforretning